2021 Borkel en Schaft - Freedom

Object 1: Freedom

Buurtschap Borkel en Schaft

Ontwerp: Peter Mannaerts


Omschrijving programmaboekje:

Het afgelopen 1,5 jaar is voor vele een periode geweest waarin duidelijk werd wat vrijheid voor ons is. We werden geconfronteerd met de beperking van verschillende vrijheden.

We voelen het belang van die vrijheid nu op verschillende manieren: enerzijds dienden we ons te onthouden van bezoek en lichamelijke nabijheid van sommige dierbaren, anderzijds werden vele geconfronteerd met een constant samenzijn met naasten.

Nu de pandemie meer onder controle is krijgen we onze vrijheid weer terug. Van het opgesloten gevoel in het begin naar een “vogelvrij” gevoel nu.

Vrijheid voor ons allemaal zou niet bijzonder moeten zijn maar heel normaal.

Het terugkrijgen van onze vrijheid heeft dit buurtschap vertaald in een aantal vogelkooien met daarin de letters FREEDOM. De letters F R E E zitten nog opgesloten in kooien en de letters D O M komen steeds meer vrij doordat ze vleugels krijgen. Uiteindelijk zullen we weer volledige vrijheid hebben, vertaald in een vogel die weer overal heen kan.

Van het opgesloten, donkere gevoel naar het lichte, vrije gevoel…..vertaald in de bloemkleuren die gebruikt zijn.

Vrijheid….. FREEDOM !!!